Copenhagen Cookings sekretariat

Festivaldirektør Stine Lolk 53882803
Festivalansvarlig Ida Maria Kampmann 29466583
Produktionschef: Festivalpladsen Christian Thomasen 20861380
Projektleder: Frederiksberg Høstfestival Simon Bøg Christensen 27501103
Kommunikationsrådgiver Agnete Malene Boye 31393264