Sådan sender du en faktura til os

Når du skal fakturere Copenhagen Cooking, skal du fakturere til adressen:

Food Organisation of Denmark
Vigerslev Allé 18
DK-2500 Valby
CVR-nr: 33352832

Skriv kort hvad beløbet dækker over, Att. samt e-mail på fakturaen. Fakturaen sendes til faktura@thefoodproject.dk.
Du kan forvente en udbetaling, når betalingsbetingelserne, som står på fakturaen, er opfyldt.

Hvis du har nogle spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst Ida Maria Kampmann på idamaria@thefoodproject.dk.