Casper Sobczyk deler gratis kartoffelretter ud

Festivalpladsen · Indre by Landbrug & Fødevarer Fit for english speakers

Kom forbi og smag Casper Sobczyks take på hvordan du nemt og lækkert kan lave mad med økologiske kartofler. Du får lov at smage og du får opskrifterne med hjem, så du selv kan tænke kartoflerne mere ind det nemme og hurtige hverdagskøkken.

Din vært
Arrangementet er arrangeret af Landbrug & Fødevarer, i samarbejde med kok Casper Sobczyk. Støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Bemærk at eventet er gratis og kræver ikke tilmelding.
Vi lukker ned når vi løber tør for smagsprøver.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
25.08
16.00 – 18.00 Gratis

Find event

Festivalspladsen
Israels Plads
1361 København K

Casper Sobczyk is handing out free potato dishes

Stop by and try Casper Sobczyks take on how you easily can make organic potato dishes, in a tasty and convenient way. We hand out the recipes (in danish).


Your host 
The event is organized by Agriculture & Food, in collaboration with chef Casper Sobczyk. Supported by the Foundation for Organic Agriculture.

Note that the event is free and does not require registration.
We close when we run out of samples.