Langbordsmiddag med kartoffelburger i KU.BE

Cooking i byen · Frederiksberg KU.BE Fit for english speakers

Fra onsdag den 23. til fredag den 26. august 2023 kl. 18.00 åbnes dørene for sensommerlige langbordsmiddage i kultur- og bevægelseshuset KU.BE.

SPISE.STUEN i KU.BE er det naturlige mødested for de besøgende i det livlige og legesyge hus, hvor der serveres sund mad lavet fra bunden af sæsonbestemte råvarer - til overkommelige priser. Med langbordsmiddagene under Copenhagen Cooking skrues der op for festligheden i hverdagen – med fokus på en af de mest almindelige (og sunde) råvarer i det danske køkken; Kartoflen. Den giver nemlig masser af energi til bevægelse – og kan også sagtens være festens hovedperson.

Kartofler i fokus
Årets hovednavn på Copenhagen Cooking 2023 er kartoflen og derfor får den under overskriften Kartoffelkram en ubestridt hovedrolle i ambitionen om at gøre den ydmyge knold sexet igen.

Kartoflen er nemlig fuld af smag, billig, den mætter, strutter af virilitet og er god for både krop og klima - og så vokser den overalt i vores jord. Se alle madevents med kartoflen i fokus her og køb årets kartoffelplakat af Pine Cone Project her.

Kartoffelkram er støttet af Kartoffelafgiftsfonden.

Bemærk at prisen nedenfor er eksklusiv billetgebyr.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
23.08 26.08
18.00 – 20.00 95-145 kr.

Find event

KU.BE Kultur - og bevægelseshus
Dirch Passers Allé 4
2000 Frederiksberg

Communal dinner with potato burger at KU.BE

From Wednesday 23 to Friday 26 August 2023 at 18.00 we open the doors for late summer communal dinners in the culture and movement house KU.BE.

SPISE.STUEN in KU.BE is the natural meeting place for visitors to the lively and playful house, where healthy food made from scratch with seasonal ingredients are served- at affordable prices. With the communal dinners during Copenhagen Cooking, the festivity in everyday life is taken to a new level - with a focus on one of the most common (and healthy) ingredients in Danish cuisine; the potato. It gives lots of energy for movement - and can easily be the main character of the party.


Potatoes in focus
This year's main name on Copenhagen Cooking 2023 is the potato, and therefore, under the title Kartoffelkram (potato hug), it gets an undisputed leading role in the ambition to make the humble tuber sexy again.


Potatoes are namely full of flavour, cheap, filling, full of virility and good for both body and climate - and it grows everywhere in our soil. See all food events with the potato in focus here and buy this year's potato poster by the Pine Cone Project here.


Kartoffelkram is supported by Kartoffelafgiftsfonden.


Please note that the price below is excluding ticket fees.