Meningsfuld festmiddag med foreningen JunkFood

Cooking i byen · Vesterbro JunkFood

JunkFood som hver eneste dag uddeler 300 gratis måltider til gadens folk dækker op til festmiddag på Halmtorvet! Du og dine kan sammen med gadens folk spise en dejlig middag og samtidig få en snak med en hjemløs om, hvordan det er at leve på gaden. Når du køber en billet, giver du samtidig en billet til en hjemløs, som har mulighed for at spise med.

Din vært
JunkFood er en forening stiftet af Michelinkokken Rasmus Munk. Junkfood leverer 300 gratis aftensmåltider ud hver eneste dag, da der er et stort udækket behov og de fleste væresteder lukker midt på dagen. Junkfood har en ambition om, at sikre et varmt måltid mad hver dag til de mest udsatte gadefolk i hele Danmark. På Vesterbro i København vurderes der at være omkring 5-600 gadefolk, hvor af mange har komplekse udfordringer, herunder et til tider voldsomt kaotisk forbrug af diverse euforiserende stoffer. På landsplan er der ca. 6000 hjemløse i Danmark. Gadens Folk har ofte ikke appetit og mærker ikke nødvendigvis, at de har brug for næring, hvorfor mad sjældent prioriteres. Desværre melder en række sociale aktører, at dette ses i deres reaktionsmønster.
For lidt mad skaber frustrationer som ender i konflikter, der står i vejen for den enkelte såvel som for omgivelserne. Det resulterer i sværere arbejdsvilkår for de lokale socialarbejdere, utryghed hos lokalbefolkningen og gener for det lokale erhvervsliv.

Facebook
Linkedin
Instagram
Hjemmesiden

I tilfælde af regn ...
Så rykker vi indendørs.

Bemærk at prisen nedenfor er eksklusiv billetgebyr.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
24.08
18.00 – 20.00 300 kr.

Find event

JunkFood
Halmtorvet 17
1700 København V
Danmark

Meaningful feast with the association JunkFood

JunkFood, which distributes 300 free meals daily to the people of the street, invites you to a feast at Halmtorvet! You and your friends can eat a nice dinner together with the people of the street and at the same time have a chat with a homeless person about what it's like to live on the streets. When you buy a ticket, you also give a ticket to a homeless person who can join the dinner.


Your host
JunkFood is an association founded by Michelin chef Rasmus Munk. Junkfood delivers 300 free evening meals 7 days a week to street people in Copenhagen, as there is a significant unmet need and most shelters close in the middle of the day. Junkfood aims to ensure a hot meal every day for the most vulnerable street people throughout Denmark.


Facebook
Linkedin
Instagram
Website


In case of bad weather ...
We'll move indoors.


Please note that the price below is excluding ticket fees.