Unik madoplevelse med morgendagens stjerner

Cooking i byen · Valby Hotel- og Restaurantskolen Fit for english speakers

Denne middag er en mulighed for at møde en håndfuld af restaurationsbranchens unge talenter, og få et kig ind på Hotel- og Restaurantskolen. På konkurrenceholdet træner dedikerede kokke- og tjenerelever frem mod årets elevkonkurrencer, og tilbyder nu en middag, hvor de viser nogle af de idéer, de arbejder med.

Menuen er udarbejdet af skolens elever med sparring fra de to topkokke Thomas Herman og Yves Le Lay, som også har trænet med eleverne forud for middagen, og er med i køkkenet på denne aften.

Middagen afholdes indendørs i skolens restaurant "Bistroen"

Din vært 
Hotel- og Restaurantskolen er en skole for alle, der elsker god mad og godt værtskab. Vi uddanner elever, der beriger verden med bæredygtig gastronomi, værtskab og hospitality:

Kok, smørrebrød/cater, tjener, receptionist, ernæringsassistent, bager/konditor, EUX og 10. klasse.

Vi holder også kurser og madskoler for både private og professionelle.

Instagram
Facebook
Hjemmeside

Kartofler i fokus
Årets hovednavn på Copenhagen Cooking 2023 er kartoflen og derfor får den under overskriften Kartoffelkram en ubestridt hovedrolle i ambitionen om at gøre den ydmyge knold sexet igen.

Kartoflen er nemlig fuld af smag, billig, den mætter, strutter af virilitet og er god for både krop og klima - og så vokser den overalt i vores jord. Se alle madevents med kartoflen i fokus her og køb årets kartoffelplakat af Pine Cone Project her.

Kartoffelkram er støttet af Kartoffelafgiftsfonden.

Bemærk at prisen nedenfor er eksklusiv billetgebyr

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
24.08
18.00 – 21.00 580 kr.

Find event

Hotel- og Restaurantskolen
Kjeldsgaardsvej 1
Bistroen
2500 Valby

Unique dining experience with the stars of tomorrow

This dinner is an opportunity to meet a handful of the restaurant industry's young talents and get a glimpse of Copenhagen Hospitality College. On the competition team, dedicated chef and waiter students train for this year's student competitions, and now offer a dinner where they show some of the ideas they are working with.


The menu has been drawn up by the school's students with sparring from the two top chefs Thomas Herman and Yves Le Lay, who have also trained with the students prior to the dinner and are in the kitchen this evening.


Your host 
The Hotel and Restaurant School is a school for everyone who loves good food and good hospitality. We educate students who enrich the world with sustainable gastronomy, hosting and hospitality:

Chef, caterer, waiter, receptionist, nutrition assistant, baker/confectioner, EUX and 10th grade.


We also hold courses and cooking schools for both private individuals and professionals.


Instagram
Facebook
Website


Potatoes in focus
This year's main name on Copenhagen Cooking 2023 is the potato, and therefore, under the title Kartoffelkram (potato hug), it gets an undisputed leading role in the ambition to make the humble tuber sexy again.


Potatoes are namely full of flavour, cheap, filling, full of virility and good for both body and climate - and it grows everywhere in our soil. See all food events with the potato in focus here and buy this year's potato poster by the Pine Cone Project here.


Kartoffelkram is supported by Kartoffelafgiftsfonden.


The price below does not include ticket fees