Tomæto tomato – En afslappet dag hvor vi hylder tomatens mange muligheder

Cooking i byen · Københavns omegn Farendløse Mosteri og Madjord Fit for english speakers

Velkommen til markvandring, tomatsmagning og langbordsfrokost med udsigt udover æbleplantagen på Farendløse Mosteri.

Tomæto tomato er en begivenhed hvor vi nørder tomatens mange facetter. Dagen vil stå i jordens, madens og smagens tegn og man vil som deltager får mulighed for at smage på lokalt producerede råvarer.

Programmet starter kl. 12 med en markvandring, hvor vi bevæger os ud i landskabet og kommer tættere på nogen af de råvarer, som I senere vil få serveret under frokosten.
Sandra Villumsen fra Farendløse Mosteri vil vise rundt og fortælle om det at dyrke vandingsfrie tomater og hvad det vil sige at arbejde med grønsager efter regenerative principper.

Der vil være tomatsmagning Kl. 12.30 og her vil man få indblik i tomatens mangfoldige smagsunivers og opleve mange sjove og finurlige tomatsorter i alverdens former og farver.

Kl. 13 går vi til bords med et glas æblemost eller cider og frokosten vil foregå i en afslappet atmosfære i æbleplantagen på Farendløse Mosteri. Frokosten vil bestå af forskellige rustikke deleretter, som kokken Clea Bianca Suhr anretter på fade ved langbord. Måltidet er plantebaseret og tager udgangspunkt i sæsonens friske råvarer, som alle vil være dyrket i og omkring Farendløse.
Frokosten afsluttes med kaffe/urtete og lidt til den søde tand.

Vi glæder os til en dag, hvor vi sammen kan hellige os nørderiet og nyde en uformel middag under åben himmel i det midtsjællandske landskab.

Producenter/leverandører:

Farendløse Mosteri - Producentfællesskab med bl.a. produktion af most, cider, frugt, grønt og får.

Søtofte Gårdsmejeri - Regenerativt landbrug som arbejder med holistisk afgræsning og græsfodrede malkekøer, samt har eget gårdsmejeri.

Quartz Mølleri - Midtsjællands økologisk melmølleri, som producerer korn og mel malet på stenkværn.

Kims Biavl - Sælger bifamilier, bestøvning, honning, afhentning af bisværme, samt at man har mulighed for at besøge en bigård.

I tilfælde af regn...
Flyttes frokosten indendørs, men der vil fortsat være markvandring, så husk godt fodtøj og regntøj/paraply.

Bemærk at prisen nedenfor er eksklusiv billetgebyr.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
20.08
12.00 – 15.00 0-275 kr.

Find event

Farendløse Mosteri
Farendløsevej 103
4100 Ringsted

Tomæto tomato – A relaxed day where we celebrate the many possibilities of the tomato

Welcome to a field walk, tomato tasting and long table lunch with a view beyond the apple orchard at Farendløse Mosteri.


Tomæto tomato is an event where we geek out on the many facets of the tomato. The day will be about soil, food and taste, and participants will have the opportunity to taste locally produced ingredients.


The program starts at 12 with a field walk, where we move out into the countryside and get closer to some of the raw ingredients that you will later be served during lunch.
Sandra Villumsen from Farendløse Mosteri will show around and talk about growing tomatoes without irrigation and what it means to work with vegetables according to regenerative principles.


There will be tomato tasting at 12.30 and here you’ll get an insight into the tomato's diverse taste universe and experience many fun and quirky tomato varieties in all kinds of shapes and colors.


At 13 we’ll serve a glass of apple juice or - cider and lunch will take place in a relaxed atmosphere in the apple orchard at Farendløse Mosteri. The lunch will consist of various rustic shared dishes that chef Clea Bianca Suhr will serve on platters at a long table. The meal is plant-based and based on seasonal ingredient which is all locally grown. The lunch ends with coffee/herbal tea and something for the sweet tooth.


We are looking forward to a day where we can devote ourselves to nerdery together and enjoy the dinner under the open sky in the central Zealand countryside.


Manufacturers/suppliers:


Farendløse Mosteri – A community which produce must, cider, fruit, vegetables, and sheep.


Søtofte Gårdsmejeri - Regenerative agriculture that works with holistic grazing, grass-fed dairy cows and has its own Dairy farm.


Quartz Mølleri - Midtsjælland's organic flour mill, which produces grain and flour ground on a stone mill.


Kims Biavl - Sells bee families, pollination, honey, collection of bee swarms, as well as the opportunity to visit an apiary.


In case of rain...
The dinner will be indoors, but there will still be a walk in the field, so remember good footwear and rain gear/umbrella.


Please note that the price below is excluding ticket fees.