Udsolgt

Frederiksberg Høstfest: Lola x Stensbølgård

Cooking i byen · Frederiksberg Copenhagen Cooking Fit for english speakers

Igen i år har vi fornøjelsen af Lola på Frederiksberg Høstfest. Glæd dig til en vegetarisk menu som en hyldest til sommeren og alt det grønne guld, der kommer op af jorden på det familiedrevne, økologiske landbrug Stensbølgård

Lolas gastronomiske profil er inspireret af alle de steder, som restauranten kollektivt har besøgt, spist og boet i igennem tiden. Restauranten hører til daglig hjemme på Christianshavn, hvor den ligger smukt i en gammel mølle med udsigt over volden.  På Lola udfordres det klassiske køkkenhierarki, som handler om at promovere én enkelt køkkenchef. I stedet er kollektivet og den enkelte medarbejders værdi i centrum - Alle får ideer og er medskaber på nye tiltag, både på mad- og drikkefronten.

Stensbølgård er et familiedrevet landbrug, der i dag drives af femte og sjette generation. Gården ligger i det skønne Hornsherred i Lejre kommune i den lille landsby, Kyndeløse. Med en hjælpende hånd fra de ansatte på gården tager de kærligt hånd om bedriftens ca. 80 økologiske køer med kalve, kvier og stude, 350 økologiske høns og der dyrkes, passes og afgræsses ca. 120 hektar sjællandsk økologisk landbrugsjord. På Stensbølgård dyrkes brødkorn og proteinafgrøder samt ca. 5 hektar grøntsager. Der dyrkes imellem 50 og 100 forskellige slags grøntsager og krydderurter hen over hele sæsonen.

Det praktiske: • Du skal selv medbringe tallerken, bestik og glas. • Vi sørger for både øl- og vinbarer på Alléen. • Du kommer til at sidde ved den restaurant, du køber billet til, så husk at købe billetter til samme restaurant, hvis I gerne vil sidde flere sammen. • Vi mødes fra kl. 17.00, og kl. 18.00 sætter vi os alle til bords. Kl. 21.00 siger vi tak for mad og på gensyn næste år.

I tilfælde af regn ...
Flyttes arrangementet til under Bispeengbuen.

Il Fornaio sørger for håndlavet Primitivo surdejsbrød til bordet, og prisvindende økologisk extra jomfruolivenolie til at dyppe brødet i.

Partnere: Frederiksberg Høstfest er et partnerskab mellem Frederiksberg Kommune og Copenhagen Cooking.

Bemærk at prisen nedenfor er eksklusiv billetgebyr.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
18.08
17.00 – 21.00 295 kr.

Find event

Frederiksberg Høstfest
Frederiksberg Allé
1820 Frederiksberg

Frederiksberg Harvest Feast: Lola x Stensbølgård

Again, this year we have the pleasure of Lola at Frederiksberg Høstfest. Look forward to a vegetarian menu as a tribute to summer and all the green gold that comes out of the soil at the family-run, organic farm Stensbølgård


Lola's gastronomic profile is inspired by all the places where the restaurant has collectively visited, eaten, and lived in the past. The restaurant is placed at Christianshavn, where it is beautifully located in an old mill with a view of nature and water. At Lola, the classic kitchen hierarchy is challenged, which is about promoting a single head chef. Instead, the collective and the individual employee's value are at the center - Everyone gets ideas and is a co-creator of new initiatives, both on the food and drink front.


Stensbølgård is a family-run farm, which today is run by the fifth and sixth generations. The farm is in the beautiful Hornsherred in Lejre municipality in the small village of Kyndeløse. With a helping hand from the employees on the farm, they lovingly take care of the farm's approx. 80 organic cows with calves, heifers, and bulls, 350 organic chickens and approx. 120 hectares of Zealand organic farmland. At Stensbølgård, bread grains and protein crops are grown, as well as approx. 5 hectares of vegetables. Between 50 and 100 different types of vegetables and herbs are grown throughout the season.


The practicalities: • You must bring your own plate, cutlery, and glasses. • We provide both beer and wine bars on the alley. • You will sit at the restaurant you buy a ticket for, so remember to buy tickets for the same restaurant if I want to sit together. • We meet from 17.00, and at 18.00 we all sit down at the table. At 21.00 we say thank you for the food and see you next year.


In case of rain...
We move the event under Bispeengbuen.


Il Fornaio provides handmade Primitivo sourdough bread for the table, and award-winning organic extra virgin olive oil for dipping the bread.


Partners: Frederiksberg Høstfest is a partnership between Frederiksberg Municipality and Copenhagen Cooking.


Please note that the price below is exclusive of the ticket fee.