Udsolgt

Kartoflen - udskældt og elsket. Kom og hyld kartoflen i alle dens afskygninger

Cooking i byen · Nordvest Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Fit for english speakers

Den kan tilberedes på et væld af velsmagende måder; som mos, stegt, friteret, skum, kogt, sød, blancheret og listen fortsætter. Med så mange tilberedelsesmetoder er det selvfølgelig kartoflen, vi taler om.

Køkkenet på Bispebjerg Hospital er mestre i at lave velsmagende og sunde retter hver dag, og kartofler indgår ofte i forskellige afskygninger.

I år vil køkkenets dygtige personale endnu engang under Copenhagen Cooking overraske gæsterne med lækre og økologiske retter. Denne gang med udgangspunkt i kartoflen og andre grøntsager.

Inden gæsterne sætter sig til det flot dækkede bord i det smukke og historiske køkken, bliver de budt velkomne i hospitalets sociale blomsterhave. Her får de en kartoffelsnack og et glas sparkling te, mens kartoffelavler Peter Mejnertsen, fra Mejnerts Grønt fortæller om sin økologiske kartoffelavl ved Lammefjorden.

Gæsterne får efterfølgende mulighed for at købe en pose af Peters lækre kartofler med hjem.

I tilfælde af regn ...
Første del afholdes udendørs, og middagen indendørs. Skulle vejrguderne være imod os, vil hele arrangementet være indendørs.

Kartofler i fokus
Årets hovednavn på Copenhagen Cooking 2023 er kartoflen og derfor får den under overskriften Kartoffelkram en ubestridt hovedrolle i ambitionen om at gøre den ydmyge knold sexet igen.

Kartoflen er nemlig fuld af smag, billig, den mætter, strutter af virilitet og er god for både krop og klima - og så vokser den overalt i vores jord. Se alle madevents med kartoflen i fokus her og køb årets kartoffelplakat af Pine Cone Project her.

Kartoffelkram er støttet af Kartoffelafgiftsfonden.

Bemærk at prisen nedenfor er er eksklusiv billetgebyr.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
23.08 24.08
17.00 – 20.30 110 kr.

Find event

Bispebjerg Hospital
Esther Ammundsensvej 29C, indgang 30
2400 København NV

Potatoes - hated and loved. Come and celebrate the diversity of potatoes

They can be served in a variety of delicious ways: as mash, fried, deep-fried, foamed, boiled, sweet and blanched - the list goes on. We are of course talking about potatoes.


The kitchen at Bispebjerg Hospital are masters at making tasty and healthy dishes every day, and potatoes are often included in different guises.


This year, the kitchen's skilled staff will once again during Copenhagen Cooking surprise the guests with delicious and organic dishes. This time based on the potato and other vegetables.


Before the guests sit down to the beautifully set table in the beautiful and historic kitchen, they are welcomed in the hospital's social flower garden. Here they get a potato snack and a glass of sparkling tea, while potato grower Peter Mejnertsen, from Mejnerts Grønt, talks about his organic potato farming at Lammefjorden.


The guests will then have the opportunity to buy a bag of Peter's delicious potatoes to take home.


In case of bad weather ...
The first part of the event takes place outside and the dinner inside. Should the weather be bad, the whole event will be inside. 


Potatoes in focus
This year's main name on Copenhagen Cooking 2023 is the potato, and therefore, under the title Kartoffelkram (potato hug), it gets an undisputed leading role in the ambition to make the humble tuber sexy again.


Potatoes are namely full of flavour, cheap, filling, full of virility and good for both body and climate - and it grows everywhere in our soil. See all food events with the potato in focus here and buy this year's potato poster by the Pine Cone Project here.


Kartoffelkram is supported by Kartoffelafgiftsfonden.


The price below does not include ticket fees