Unik langbordsmiddag i Skuespilhuset – Den ultimative hyldest til kartoflen

Cooking i byen · Indre by Aamanns Replik Fit for english speakers

Kom og oplev en enestående langbordsmiddag med Aamanns Replik og Herslev Bryghus i Det Kongelige Teaters Skuespilhus, hvor vi hylder den danske nationalspise – kartoflen! Vores kokke har sammensat en menu med kartofler af forskellige sorter og tilberedningsformer. Herslev Bryghus sørger for de bedste gyldne dråber i glasset. Aftenens vært, Aamanns ejer Adam Aamann, er klar til en snak om kartoflens betydning i dansk madlavning.

Sid side om side med andre madelskere og nyd den fantastiske udsigt over vandet.

Velkommen til en uforglemmelig aften, der hylder den danske kartoffel i al sin pragt!

Din vært
Aamanns ejer Adam Aamann er kendt for at have revitaliseret smørrebrøddet, med kvalitet og spændende smagskobinationer. Aamanns har en række restauranter blandt andet Aamanns Replik, som har til huse i Skuespilhuset. Derudover restauranterne 1921 og Genbo samt to Deli & Takesaway forretninger, Bageri, frokostordning, kantine, event-venue Aamanns Køkken og afvikler også konferencer og store selskaber i både Skuespilhuset og på Det Kongelige Teaters Gl. Scene.

www.aamanns.dk

Kartofler i fokus
Årets hovednavn på Copenhagen Cooking 2023 er kartoflen og derfor får den under overskriften Kartoffelkram en ubestridt hovedrolle i ambitionen om at gøre den ydmyge knold sexet igen.

Kartoflen er nemlig fuld af smag, billig, den mætter, strutter af virilitet og er god for både krop og klima - og så vokser den overalt i vores jord. Se alle madevents med kartoflen i fokus her og køb årets kartoffelplakat af Pine Cone Project her.

Kartoffelkram er støttet af Kartoffelafgiftsfonden.

Bemærk at prisen nedenfor er eksklusiv billetgebyr.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
27.08
17.00 – 20.30 450 kr.

Find event

Skuespilhuset
Sankt Annæ Pl. 36
1252 København K
Danmark

Unique Long Table Dinner at the Playhouse – The Ultimate Celebration of Potatoes

Experience a unique long-table dinner with Aamanns Replik and Herslev Bryghus at the Royal Theatre's Playhouse, where we celebrate the Danish national food - the potato! Our chefs have put together a menu with potatoes in different varieties and cooking styles. Herslev Bryghus ensures the best golden drops in the glass. The evening's host, Aamann's owner Adam Aamann, is ready for a talk about the importance of the potato in Danish cooking.


Sit side by side with other food lovers and enjoy the fantastic view over the water when we set up a long-table along the large foyer area of the Royal Playhouse, which has floor-to-ceiling windows and is located by the water.


Welcome to an unforgettable evening celebrating the Danish potato in all its glory!


Your host
Aamann's owner Adam Aamann is known for having revitalized the Danish open-faced sandwich "smørrebrød", with quality and exciting flavour combinations. Aamanns has a number of restaurants, including Aamanns Replik, which is housed in the Skuespilhuset. In addition, the restaurants 1921 and Genbo as well as two Deli & Takeaway stores, Bakery, lunch arrangement, canteen, event venue Aamanns Køkken and also hold conferences and large parties in both the Skuespilhuset and the Royal Theater's Gl. Scene.


www.aamanns.dk


Potatoes in focus
This year's main name on Copenhagen Cooking 2023 is the potato, and therefore, under the title Kartoffelkram (potato hug), it gets an undisputed leading role in the ambition to make the humble tuber sexy again.


Potatoes are namely full of flavour, cheap, filling, full of virility and good for both body and climate - and it grows everywhere in our soil. See all food events with the potato in focus here and buy this year's potato poster by the Pine Cone Project here.


Kartoffelkram is supported by Kartoffelafgiftsfonden.


Please note that the price below does not include ticket fees.