Guidelines for events

Herunder finder du Copenhagen Cookings overordnede guidelines for at deltage. Disse guidelines gælder alle aktører, der deltager under festivalen.

  • Copenhagen Cooking forbeholder sig retten til at redigere i alle eventtekster op til og under festivalen for at sikre en enslydende kommunikation på festivalens kanaler. 
  • I skal benytte vores billetudbyder til at sælge eventuelle billetter til jeres event. Vi guider jer igennem processen. Jeres pris vises inklusiv billetgebyret på hjemmesiden.
  • Udgifterne til eventet dækker I selv, men I beholder tilsvarende indtægter fra billetsalget, som overføres direkte til jeres konto senest fem hverdage efter afholdt event.
  • Billetten bliver tillagt et gebyr på 10 kr. inkl. moms, hvis prisen er mellem 0,00 og 150,00 kr., og et gebyr på 20 kr. inkl. moms hvis prisen er på 150 kr. og opefter. Gratis billetter pålægges ikke gebyr.
    Gebyret bliver pålagt gæsten og går til administration samt kortgebyr. 
  • Copenhagen Cooking påtager sig intet ansvar over for billetkøberne vedrørende arrangørens betalingsstandsning, konkurs eller eventuelle andre reklamationer fra billetkøber over kvaliteten eller afviklingen af eventet eller andre forhold vedrørende eventet, som derimod skal rettes mod arrangøren.

INFORMATION OM COVID-19

  • I skal selv sørge for at følge og overholde myndighedernes regler og anbefalinger, for eksempel hvad angår afstandskrav og andre faktorer. De kan ændre sig hurtigt, så følg med.
  • I tilfælde af skærpede restriktioner, der forhindrer afholdelsen af Copenhagen Cooking, vil gæsterne få mulighed for få det fulde beløb refunderet dog eksklusiv billetgebyrer.
  • Copenhagen Cooking forbeholder sig retten til at bede arrangøren aflyse eventet, hvis ikke det kan afholdes i henhold til de på tidspunktet gældende restriktioner.

Fakturering

Når du skal fakturere Copenhagen Cooking, skal du fakturere til adressen:

Food Organisation of Denmark
Vigerslev Allé 18
DK-2500 Valby
CVR-nr: 33352832

Skriv kort hvad beløbet dækker over, Att. samt e-mail på fakturaen. Fakturaen sendes til stine@thefoodproject.dk
Du kan forvente en udbetaling, når betalingsbetingelserne, som står på fakturaen, er opfyldt.

Hvis du har nogle spørgsmål til ovenstående, kontakt os venligst på stine@thefoodproject.dk