Copenhagen Cooking & Food Festival har besluttet at forpligte sig på FN's Verdensmål, fordi vi som Danmarks mest besøgte (og bedste, hvis vi selv skal sige det) madfestival har et ansvar og en unik mulighed for at sætte lys på nogle af de problemstillinger, som findes inden for gastronomien.

I 2018 valgte vi at arbejde med to delmål under hhv. Mål 5: Ligestilling mellem kønnene og Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Dem kan du læse mere om her:

Madspild - delmål 12.3

Danske husholdninger smider hvert år 260.000 ton mad ud. Detailhandlen 163.000 ton, hoteller og restauranter 29.000 ton, institutioner og storkøkkener 31.000 ton, primærproduktionen 100.000 ton og fødevareindustrien 133.000 ton. Samlet smider vi i Danmark over 700.000 ton mad ud, som kunne være blevet spist (Miljøministeriet, Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II”)

Madspild er altså et område, hvor både forbrugere, industri, produktion og gastronomien kan gøre en kæmpe forskel ved at ændre vaner og tankegange. Det vil vi som festival gerne sætte fokus på sammen med vores partnere og arrangører, og vi vil derfor samle alle vores interessenter om at arbejde med delmål 12.3, som lyder:

Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. person, både i forretninger og hos forbrugerne. Vi skal også reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, heriblandt tab af afgrøder efter høsten.”

For at styrke festivalens overordnede fokus på forebyggelse af madspild, har vi indgået samarbejde med madkulturvirksomheden Rub & Stub, som til dagligt arbejder for en mere bæredygtig madkultur særligt, hvad angår mindre madspild til store madoplevelser. Rub & Stub vil yde praksisorienteret rådgivning gennem oplæg, workshops og vejledning om madspildsreduktion for festivalaktører. Derudover vil de selv være at finde til Frederiksberg Høstfest, hvor de demonstrerer, hvordan man laver et festmåltid af overskudsvarer.

Ligestilling - delmål 5.5

Der er mange dygtige kvinder i gastronomien og fødevareindustrien, men madbranchen er stadig på lederniveau i meget høj grad præget af mænd. Copenhagen Cooking & Food Festival vil arbejde for øget ligestilling i madbranchen, særligt gastronomien, ved at skabe en platform for og synliggøre madverdenens dygtigste kvinder.

Vi forpligter os derfor til at arbejde med delmål 5.5:

Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af beslutningstagning inden for politik, økonomi og det offentlige liv.”

Vores mål vil være, at vi har en ligelig fordeling af køn blandt oplægsholdere, dommere, kokke osv., som engageres af festivalen til vores egne events. Herudover vil vi støtte events, som sætter fokus på kvinderne, samt samle en række af verdens dygtigste madkvinder for at diskutere problemstillingen og komme med bud på, hvordan vi sikrer en mere bæredygtig ligestilling mellem kønnene i køkkenerne.