Copenhagen Cocktail

Indre by Simply Cocktails og Moltkes Bar/Palæ

Var vi tidligere blot en nation af øldrikkere, der på en festlig aften kunne svinge os op til at bestille en Flyversjus, Kaffepunch, Gammel Have, Filur eller en Brandbil med eller uden udrykning? Eller havde vi også en plads på cocktailens verdenskort i det forrige århundrede?

Nyd et par timer hvor Karen Nielsen fra Cocktailtimen på DRs P1 og Henrik Steen Petersen fra tidligere Moltkes Bar samler brikkerne til puslespillet om den danske cocktailkultur fra begyndelsen af 1900-tallet til i dag. Det færdige puslespil udkommer senere på året i bogform, men præsenteres for første gang her sammen med en række smagsprøver på cocktails fra datidens toneangivende barer og bartendere.

’Breaking the New’ by ’Rediscovering the Old’ – skål!

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
25.08
19.00 – 21.30 385 kr.

Find event

Moltkes Palæ og Bar
Dronningens Tværgade 2
1302 København K

Copenhagen Cocktail

Were we previously just a nation of beer drinkers who, during especially festive times, might be capable of ordering a Screwdriver, Cuba Libre or the like? Or did we also have a spot on the cocktail world map in the last century?

Enjoy a couple of hours where Karen Nielsen from the Cocktail Hour on DRs P1 and Henrik Steen Petersen from former Moltke’s Bar collects the pieces of the puzzle on the Danish cocktail culture from the early 1900s to today. The finished jigsaw puzzle will be published later this year as a book, but will be presented for the first time here, along with a series of cocktail samples from the day's leading bars and bartenders.

'Breaking the New' by 'Rediscovering the Old' - Cheers!