Mad & Havn: Sejl dig mæt med Meyers

Cooking i byen · Indre by Meyers

Mad og havn: Sejl dig mæt med Meyers


Københavns Havn har gennem tiden udviklet sig fra industri- til kulturområde. Her titter teaterscener til hinanden, mens biblioteker og museer spejler sig i vandet. Men havnen rummer også stadig håndværk og madtraditioner. På en helt særlig havnemundfart udforsker og fortæller Meyers og By & Havn i fællesskab om de to sider af havnens tiltrækningskraft.


Vi stævner ud fra Skuespilhuset og besøger en række gode havnevenner: Ved BLOX fires der tørstslukkende forsyninger ned fra kajkanten, og ved Operaen leveres der frisklavede snacks til bådens passagerer. I Nordhavn går vi i land for at besøge Nordhavn Røgeri og komme i dybden med røgning som håndværk.


Den ældgamle teknik bruges både på laks og grønne sager, og du får lov at røge dine egne produkter, som kan afhentes hos Meyers Deli i dagene efter arrangementet. Aftenen kulminerer med en fællesspisning hos Ofelia ’hjemme’ i Skuespilhuset, hvor vi spiser det bedste fra havet og haven side om side med nye og gamle sejlerkammerater.


Prisen inkluderer havnerundfart, oplæg, røg-workshop og produkter til at tage med hjem, forfriskninger undervejs samt middag hos Restaurant Ofelia i Skuespilhuset.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
30.08
16.00 – 21.30 900 kr.

Find event

Afgang fra Restaurant Ofelia ved Skuespilhuset
Sankt Annæ Plads 36
1250 København

Harbour food: A tasty cruise with Meyers

Copenhagen’s harbor has changed from heavy industry to a cultural stage. Theatres adorn the promenades whiel libraries and museums reflect their futuristic facades in the water. But the harbor still houses proud food crafts and venues. On a special canal tour Meyers and an urban planning expert from By & Havn will explore the duality of the harbor. We embark at The Royal Playhouse and visit a selection of great harbor friends.


The Black Diamond serves up a thirst quenching bounty, BLOX invites us in for architectural speed-dating and at the Opera House we’ll chill and snack for a bit. In Copenhagen’s North Harbor we’ll disembark to visit Nordhavn Smokehouse and gain new insights into the craft of smoking. The ancient technique will be used on salmon and veggies alike, and you’ll even get to smoke your own products available for pick-up at Meyers Deli in Frederiksberg in the days after the cruise.


The evening concludes with a communal dinner ‘back home’ at Restaurant Ofelia in The Royal Playhouse. Food from sea and soil will fill our stomachs as we “hygger” with new and old sailor friends.