10 år tæt på jorden - med Københavns Fødevarefællesskab

Indre by Københavns Fødevarefællesskab

Kom og mød Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) til årest madfestival. Hvis du ikke allerede kender os, synes vi nemlig, det er på tide. Vi vil så gerne vise dig, hvad vores unikke fællesskab kan, og give dig muligheden for at hilse på os medlemmer og vores lokale avlere, som har vasket mulden af hænderne klar til at møde dig.

Du kan også møde vores dygtige kok og gode ven Anders, som har forberedt nytænkende opskrifter. Du får tips og tricks til, hvordan den bedste smag og tekstur fremtrylles i de anderledes grøntsager, som er i sæson netop nu, og som KBHFF tilbyder. Du skal både smage, sanse og spørge om alt det, du er nysgerrig på. Et af KBHFFs forcer er nemlig, at du bliver så meget klogere på Danmarks grønne guld.

KBHFF FYLDER i år 10 ÅR og det skal fejres! Derfor har vi også forberedt jubilæumstemning med godt samvær og snacks, og så kommer KBHFFs husmusikere forbi og jammer jazz. Dagen skal gøre dig klogere på lokale fødevarer og fødevarefællesskaber, hvem vi er, og hvad vi gør.

Vi er en del af grøntsagsfestivalen - MULD, MAGI og MAD - i det store telt, som bliver kaldt Laden på Israels plads, som hele dagen vil tilbyde en masse spændende aktiviteter. Læs mere her.

Alle er velkomne!

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
26.08
10.00 – 17.00 Gratis

Find event

Laden
Festivalcentrum
Israels plads

10 Years Near the Ground - with Københavns Fødevarefællesskab

Come by and meet Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) for this year's food festival. If you do not already know who we are it is about time. We would love to show you our unique community and give you the possibility to meet us, the members, and our local farmers who have washed their hands free from soil ready to meet you.


You will also get the chance to meet our talented chef, and good friend, Anders, who has prepared innovative recipes for you. He will provide you with tips and tricks on how to conjure the best flavour and texture from the alternative seasonal vegetables which KBHFF offers. You are going to smell and taste, and you are allowed to ask anything you are curious to know more about. The cool thing about KBHFF is that you become so much more wise about the green gold of Denmark.


KBHFF IS TURNING 10 YEARS and we are going to celebrate that! Therefore we have prepared a lot of anniversary atmosphere with great company and snacks, and KBHFFs house musicians will come by and play jazz. The day is meant to teach you more about local produces and food co-operatives, who we are and what we are about.


We are part of the vegetable festival - MULD, MAGI og MAD - in the circus tent at Israels Plads which will host exciting activities and workshops all day long. Read more here.


Everyone is welcome!