Smag fra Japan til Danmark

Frederiksberg Katrine Klinken Fit for english speakers
Udsolgt

Kom med ned i Cisternerne og oplev et magisk rum af en japansk drømmeverden med vandet i fokus og lad dig forføre af japansk inspireret mad og litteratur.

Den japanske arkitekt Sambuichi viser en stor installation nede i cisternerne med vand, dagslys og planter som gror i det særlige, CO2-mættede klima.
Hos Murakami starter vi med en roman ‘The Year of Spaghetti, som handler om en helt der koger spaghetti. Derefter skal vi høre om, hvad personerne spiser, og hvordan maden tilberedes.

Mette Holm fortæller om Murakami, Kawakami og Taniquchi der alle skriver om mad og madens æstetik. Katrine Klinken bringer dig videre til smagssanserne, og fortæller om japansk mad der er så smuk og mættende. Hun giver smagsprøver inspireret af det japanske køkken, hvor hun bruger danske lokale råvarer som er sæson af høj kvalitet.

Mette Holm, Katrine Klinken og Asger Røjle Christensen (bosat i Japan) har sammen udgivet ”Turen går til Japan”, 2017, Politikens Forlag. Mette Holm er oversætter og Japanspecialist. Katrine Klinken er mad- og rejseskribent samt kok.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
18.08
19.00 – 21.00 250 kr.

Find event

Cisternerne
Søndermarken
2000 Frederiksberg

A blend of Japan and Denmark

Come and join us into the Cisterns and experience a magic space of a Japanese dream world with the focus of water and be seduced by Japanese inspired food and literature.

The Japanese architect Sambuichi shows a large installation down in the cisterns with water, daylight and plants that grow in the special, CO2-saturated climate.


At Murakami we start with a novel 'The Year of Spaghetti, which is about a hero who cooks spaghetti. Then we will hear what the people eat and how the food is cooked.

Mette Holm talks about Murakami, Kawakami and Taniquchi who all write about food and food aesthetics. Katrine Klinken takes you to the taste senses and tells about Japanese food that is so beautiful and saturating. She is inspired by Japanese cuisine, where she uses Danish local commodities that is a high quality in season.

Mette Holm, Katrine Klinken and Asger Røjle Christensen (resident in Japan) have together published "The trip goes to Japan", 2017, Politikens Forlag. Mette Holm is a translator and Japanese specialist. Katrine Klinken is a food and travel writer and cook.