Til middag hos Simmelkjær, skibsklarerer i sundtoldsbyen anno 1816

Nordsjælland Helsingør Kommunes Museer

Til middag hos Simmelkjær, skibsklarerer i sundtoldsbyen anno 1816.

Vi slår dørene op for en historisk middag anno 1817, når Simmelkjær og frue inviterer på middag. Som skibsklarerer og købmand hører Simmelkjær til sundtoldsbyens top, og middage hos ham byder altid på de fineste retter, ofte med et lidt eksotisk strejf. Foruden lidt til ganen og maven, byder selskabet på historier fra det store udland og den seneste lokale sladder. Hvad larmede ved havnen i morges? Hvad er det med køkkenpigen hos den hollandske skibsklarerer? Eller hvad er på færde på Kronborg denne sommer, hvor der er tale om at opføre Shakespeares forestilling om Hamlet?

Helsingør for 200 år siden summede af liv og møder med fremmede kulturer. Ved havnen lå de store klarerergårde som Simmelkjærs for at sælge vare og tage imod sundtold fra skibene, der lagde til. Det var i Helsingør alting kom til først; mad, drikke, krydderier og herfra spredte det sig til resten af landet - middagen er således ”Breaking the New”, ganske som dengang.

Middagen er en del af Sundtolsmarkedet i Helsingør.

Sundtoldsmarked

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
18.08
18.00 – 21.00 425 kr.

Find event

Logen
Strandgade 93
3000 Helsingør

Historical dinner with Simmelkjaer, a shipbroker in Elsinore in 1817

Historical dinner with Simmelkjaer, a shipbroker in Elsinore in 1816.

We open the doors for a historic dinner anno 1817, when Simmelkjær and his wife invite you to dinner. As ship-declarant and merchant Simmelkjær belongs to the top of the society, and dinners with him always include the finest dishes, often with an exotic touch. Apart from food and drinks, dinners here also include stories from the great wide world and the latest local gossip. What caused the noise in the harbor this morning, what about the kitchen girl at the Dutch ship-declarant and what is going on at Kronborg this summer putting Shakespeare’s play about Hamlet on the stage.

200 years ago, Elsinore hummed with activities and meetings with foreign cultures. At the harbour, you found the large custom houses like Simmelkjærs to sell goods and receive sound due from the ships that anchored up. It was in Elsinore everything came first, food, drink, spices, and from here it spread to the rest of the country - the dinner is thus “Breaking the New”, just like then.

Event only available in Danish!
The event is part of the Sundtolsmarked.

Sundtoldsmarked