Frederiksberg Høstfest - Den spontane smag af BRUS

Frederiksberg Frederiksberg Høstfest Fit for english speakers
Udsolgt

Frederiksberg Høstfest d. 25. august
BRUS er en del af Frederiksberg Høstfest og serverer en fantastisk tre-retters vegetarisk middag i partnerskab med en økologisk landmand.

En brusende smag af kvalitet med overraskelser ud igennem menuen, der hylder årets høst og fermenteringens funky smagsrepertoire.

På BRUS arbejder vi med at bringe kvalitetsmad ind i nye rammer. Vores nærmeste nabo er et bryggeri og i forlængelse heraf arbejder vi med fermenteringsprojekter og spontangæringer, som man også kender det fra ølbrygningens verden. Vi hylder sæsonens afgrøder og arbejder med teknikker, der frembringer de bedste smage i de enkelte råvarer.

Køkkenet på BRUS laver mad der afspejler sit omgivende miljø og nærmeste naboer; et bryggeri og en bar. Køkkenchef Christian Gadient laver på én gang simpel og rustik mad, når han parrer klassiske dyder med nyere nordiske og stærke asiatiske twists. Køkkenet arbejder med kvalitetsråvarer og fermenteringsteknikker, der går hånd i hånd med super friskbryggede øl og cocktails fra fad i et urbant og moderne miljø på Nørrebro.

Værtskabet ved bordene består derudover af lokale frivillige.

Det praktiske:

• Du skal selv medbringe tallerken, bestik og glas.
• Det er muligt at købe drikkelse på dagen.
• Du kommer til at sidde ved den restaurant, du køber billet til, så husk at købe billetter til samme restaurant, hvis I gerne vil sidde flere sammen.
• Vi mødes fra kl. 17.00 og kl. 18.00 sætter vi os alle til bords. Kl. 21.30 siger vi tak for mad og på gensyn næste år.
• I tilfælde af regn har vi sørget for tag over hovedet.


Frederiksberg Høstfest er et partnerskab mellem Byhøst, Frederiksberg Kommune, Økologisk Landsforening og Copenhagen Cooking & Food Festival. Støttet af Tuborgfondet og Frederiksberg Fonden.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
25.08
17.00 – 21.30 230 kr.

Find event

Frederiksberg Allé
Frederiksberg C

Frederiksberg Harvest Feast - The spontaneous taste of BRUS

Frederiksberg Harvest Feast 25. of August
A rousing taste of quality with surprises through out the menu, which celebrates the harvest and the funky taste repertoire of fermentation.

At BRUS we are working to bring quality food into new frameworks. Our nearest neighbor is a brewery and in that is why we work with fermentation and spontaneous fermentation as known from the world of beer brewing. We celebrate the season's crops and work with techniques that produce the best flavors in each and every ingredient.

The kitchen at BRUS makes food that reflects its surrounding environment and its closest neighbours; A brewery and a bar. Kitchen Manager Christian Gadient makes simple and rustic food, combining classic virtues with newer Nordic and strong Asian twists. The kitchen works with raw foods of high quality and fermentation techniques that with super freshly brewed beer and cocktails from dish in an urban and modern environment at Nørrebro.

The practical:

• Bring your own plate, cutlery and glass.
• It is possible to buy drinks during the evening.
• You sit at the exact restaurant that you have bought the ticket for, so be sure to buy tickets for the same restaurant if you want to sit together.
• We meet from 5pm and at 6pm we begin to dine at the table. At 9.30pm, we finish with a "thank you for dinner and see you next year".
• In case of rain - we have taken care of this.

Frederiksberg Harvest Feast is a partnership between The City of Frederiksberg, Byhøst, Økologisk Landsforening and Copenhagen Cooking & Food Festival. Supported by Tuborgfondet and Frederiksberg Fonden.