Frederiksberg Høstfest 2017

Frederiksberg Frederiksberg Høstfest Fit for english speakers

Frederiksberg Allé bliver d. 25 august under dette års Copenhagen Cooking & Food Festival forvandlet, når Frederiksberg Høstfest for tredje gang omdanner den smukke allé til en kæmpe folkelig høstfest. Med 500 meter langbord og plads til 1400 spisende gæster hylder høstfesten de gode råvarer og mødet mellem land og by.

Mødet mellem land og by
Frederiksberg Høstfest er en ny høsttradition midt i byen - midt på Frederiksberg - som i år for tredje gang hylder landmandens arbejde på marken med en stor folkelig festmiddag, der bliver kreeret af nogle af de bedste restauranter og aktører fra byen. Til høstfesten sætter gæsterne sig til bords omkring langbordet for at nyde en af de syv unikke måltidsoplevelser, som bliver skabt gennem partnerskaber mellem økologiske landmænd og restauranter fra byen. De økologiske landmænd bringer sæsonens bedste råvarer til byen, hvor restauranterne vil skabe hver deres tre-retters høstmenu, og rundt om bordene vil lokale frivillige ildsjæle levere værtsskabet og gøre aftenen til en mindeværdig oplevelse for alle.

Rundt om høstfesten
Rundt om høstfesten vil det også være muligt at blive klogere på forskellige bæredygtige initiativer i form af workshops, boder og et madmarked. Vi har inviteret de lokale aktører til at være en del af arrangementet, så selvom du ikke har billet til langbordet, så læg endelig vejen forbi høstfesten.

Økologisk Høstmarked
Til Frederiksberg Høstfest kan du selvfølgelig møde landmændene langs bordet, men du kan besøge landmændene til Økologisk Høstmarked den 2. og 3. september. Høstmarked

Frederiksberg Høstfest er et af Copenhagen Cooking & Food Festivals store signaturevents og bliver til gennem et partnerskab mellem Frederiksberg Kommune, Foreningen Byhøst, Økologisk Landsforening og Copenhagen Cooking & Food Festival. Høstfesten er desuden støttet af Tuborgfondet og Frederiksberg Fonden.

Billetterne til seks af måltidsoplevelser

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
25.08
17.00 – 21.30 230 kr.

Find event

Frederiksberg Allé
Frederiksberg
Denmark

Frederiksberg Harvest Feast

For this year’s Copenhagen Cooking Festival the 25. of August, Frederiksberg allé is transformed when Frederiksberg Harvest Feast for the 3rd time converts the beautiful avenue into one big popular harvest feast.

”Country meets city”
Frederiksberg Harvest Feast is a new tradition in the center of the city – right in the middle of Frederiksberg – that for the 3rd year running celebrates the hard working farmers with a large feast. Some of the best restaurants and players in the field of dinning create the feast. The Harvest Feast invites guests to enjoy one of seven unique restaurant experiences created through partnerships between organic farmers and restaurants from the city. The organic farmers bring the best crops of the season to the city for each of the restaurants to prepare a three-course dinner. Around the tables, you will find dedicated locale volunteers acting as hosts to help create a memorable evening for everyone.

Surrounding the Harvest Feast
Surrounding the Harvest Feast, you will have the chance to expand your knowledge on different sustainable initiatives by visiting workshops, stalls and a food market. We have invited local actors to be a part of the event and even though you have not secured a ticket to the long table event, you can easily enjoy a visit to the surroundings of the Harvest Feast.

Organic Harvest Marked
At Frederiksberg Harvest Feast you are naturally able to meet the local farmers dinning at the long table, but you are also welcome to visit the farmers at the organic harvest marked on the 2nd and 3rd of September. Høstmarked


Behind the Harvest Feast is Frederiksberg Kommune, non profit organisation Byhøst, Økologisk Landsforening and Copenhagen Cooking & Food Festival. Supported by Tuborgfondet & Frederiksberg Fonden.

Six of the seven dinners are already published for purchase on our homepage.