Verdens (måske) mest bæredygtige middag på Israels plads

Indre by Food Studio Fit for english speakers

Kan man lave en eksklusiv middag, der ikke belaster miljøet?


Det mener .506 og Food Studio, der i samarbejde med Copenhagen Cooking & Food Festival vil give deres bud på verdens (måske) mest bæredygtige middag, hvor begrebet affald ikke eksisterer, hvor CO2 udslippet er minimalt og hvor biodiversiteten ikke belastes. 


Israels plads vil ikke én, men to aftener under festivalen danne rammen for middagen. Verdens mest bæredygtige middag kræver nemlig, at overskuds-råvarer fra den første aften kan blive anvendt aftenen efter, og at rester, spild og bionedbrydeligt service kan blive komposteret, og derved give værdi tilbage til naturen. 


Til at kreere menuen er Søren Westh og andre dygtige kokke, der er pionerer inden for bæredygtig gastronomi gået sammen. Søren er i dag partner i .506, der hver dag arbejder for at skabe nye bæredygtige madvaner gennem nye madkoncepter, hvor smag og bæredygtighed går hånd i hånd. 


Udover fantastiske og uventede smags-oplevelser, kan du altså forvente en sublim og ekstraordinær middag, der sætter nye standarder for sustainable cooking og rykker grænserne for hvad bæredygtighed vil sige.


Prisen inkluderer fire retter + vin eller juice menu 

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
24.08
18.00 – 22.00 495 kr.
30.08
18.00 – 22.00 495 kr.

Find event

Festivalcentrum
Israels plads
Linnésgade 3
1361 København K

Sustainable dinner on Israels plads

Can you make an exclusive dinner that doesn´t harm the environment?


It believes .506 and Food Studio, who, in collaboration with the Copenhagen Cooking & Food Festival, will bid for the world's (perhaps) most sustainable dinner where the term waste does not exist and CO2 emissions are minimal.


Israels plads will not one, but two evenings during the festival form the frame for the dinner. The world's most sustainable dinner requires that the first-night surplus produce can be used the next evening and that residues, waste and biodegradable service can be composted, thereby giving value back to nature.


To create the menu is Søren Westh and other talented chefs who have pioneered sustainable gastronomy. Søren is today a partner in .506 who works every day to create new sustainable eating habits through new food concepts where taste and sustainability go hand in hand.


In addition to amazing and unexpected flavors, you can expect a sublime and extraordinary dinner setting, new standards for sustainable cooking and raising the limits of sustainability.