Middag: Lola for ligestilling!

Festivalpladsen · Indre by Copenhagen Cooking & Food Festival Fit for english speakers

Onsdag den 28. august sætter Copenhagen Cooking & Food Festival spotlight på de mange dygtige kvinder, som findes i dansk gastronomi. Ligestillingen mellem kønnene er nemlig ikke helt slået igennem i madbranchen, så det slår vi et slag for den dag, som er dedikeret til FNs Verdensmål 5; Ligestilling mellem kønnene.


Aftenens store middag er derfor skabt af Restaurant Lola, der er så ny, at den først åbner i efteråret 2019. Lola er et kulinarisk hus, hvor der skabes køkkenjobs til de, som trænger til en hjælpende hånd for at komme ind på arbejdsmarkedet. Restauranten får til huse i den ikoniske Lille Mølle på Christianshavns Vold i København. I det tidlige efterår åbner restauranten som den første del af huset, mens andre tiltag følger efter. Maden på Lola er inspireret af hele verden - dog altid med det grønne og økologien i hovedsædet.


Bag Lola står den danske topkok Kamilla Seidler, som har rejst verden rundt for at inspirere til forandring gennem gastronomi. Bl.a. tilbragte hun fem år i Bolivia, hvor hun formåede at gøre Restaurant Gustu til en af verdens bedste restauranter sammen med lokale medarbejdere, og Kamilla selv blev udnævnt til Latinamerikas bedste kvindelige kok i 2016. Nu er hun så vendt hjem til Danmark og står sammen med sit ambitiøse team bag gryderne denne aften.


Vi inviterer sammen med Kamilla og Restaurant Lola til en middag, der på alle måder er skabt ud fra en vision om at ændre verden gennem den mad, vi spiser. Under middagen, kan du på scenen opleve teamet fra Lola fortælle om formålet med at skabe et en socialgastronomisk restaurant på Christianshavn.


Kokkene Kamilla Seidler og Mette Strarup deler ud af erfaringerne fra hver deres respektive kombinerede køkkenskoler og restaurantprojekter i La Paz, Bolivia og Brownsville, New York. Aftenen slutter af med et live interview om ligestilling i restaurations- og musikbranchen med aftenenes ekstrakrydderi DJ Rikke Bronx. Madskribent Lars Bjerregaard modererer aftenens talks og inspirationsoplæg.


Program:  • Bæredygtig tre-retters menu fra Restaurant Lola

  • Inspirationsoplæg om Restaurant Lola som Madhus og jobakademi

  • Talk med Kamilla Seidler & Mette Strarup, der fortæller om erfaringerne fra tidligere projekter, ligestilling mellem kønnene i restaurationsbranchen, multikultur, social arv og bæredygtige arbejdsforhold

  • DJ Rikke Bronx

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
28.08
17.30 – 19.30 360 kr.

Find event

Festivalpladsen / Food Square
Israels Plads 1
1361 København
Danmark

Dinner: Lola for Gender Equality!

On Wednesday, August 28, Copenhagen Cooking & Food Festival puts the spotlight on the many talented women in Danish gastronomy. Gender equality is not fully implemented in the food industry, and this is why we have dedicated a to UN Global Goal 5; Gender Equality.


The evening's big dinner is created by Restaurant Lola - a restaurant so new that it won’t open until fall. It will be a culinary house where kitchen jobs are created for those who need a helping hand to enter the labor market. Lola will be located in the iconic mill at Christianshavns Vold in Copenhagen. The restaurant will serve food inspired from all over the world - but always with greens and organic produce as the core of their menu.


Behind Lola is the Danish top chef Kamilla Seidler, who has traveled the planet and believes that gastronomy can change the world for the better. Among other things she spent five years in Bolivia, where she managed to make Restaurant Gustu one of the best restaurants in the world along with local staff, and Kamilla herself was named Latin America's best female chef. Now she has returned to Denmark and stands with his ambitious team behind the pots this evening.


The dinner this evening is created from a vision of changing the world through the food we eat. During the dinner you can experience the team from Lola tell about the purpose of creating a social gastronomic restaurant in Christianshavn.


On stage the chefs Kamilla Seidler and Mette Strarup share their experiences of running kitchens schools and restaurant projects in respectively La Paz, Bolivia and Brownsville, New York. The evening ends with a live interview on equality in the restaurant and music industry with the evenings' extra seasoning DJ Rikke Bronx. Food writer Lars Bjerregaard moderates the evening's talks and inspiration.


Program  • Sustainable three-course dinner from Restaurant Lola

  • Short presentation of Restaurant Lola as a House of Food and job academy

  • A talk with Kamilla Seidler and Mette Strarup telling about their experiences from earlier projects, gender equality in the restaurant business, multicultural environments, social heritage and sustainable employment conditions

  • DJ Rikke Bronx