Fra Madspild til Måltid

Festivalpladsen · Indre by Copenhagen Cooking & Food Festival

FN’s Verdensmål nr. 12 (Ansvarlig produktion og forbrug) bliver for alvor sat i centrum, når Fødevarebanken tager deres venner fra brancheforeningen Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC) og brancheinitiativet REGA i hånden og inviterer til debat på Cooking Stage.


Her kan du som gæst blive klogere på, hvordan man håndterer madspild i restaurationsbranchen, og hvordan de i Fødevarebanken arbejder på at bekæmpe madspild og madfattigdom i Danmark.


Forbrugerens rolle i bekæmpelsen af madspild vejer tungt, og derfor medbringer Fødevarebanken deres cykelkøkken på Israels Plads. Fra cyklen bliver der under debatten produceret mad af overskudsvarer, og du kan her få tips og tricks til selv at blive en aktiv del af madspildsbekæmpelsen.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
30.08
15.30 – 16.30 Gratis

Find event

Festivalpladsen / Cooking Stage
Israels Plads 1
1361 København K

From Food Waste to Meal

UN Global Goal 12 (Responsible Consumption and Production) is the starting point this event. The Danish Food Bank is bringing their friends from the trade association Denmark's Restaurants & Cafes (DRC) and the industry initiative REGA.


Together they invite you to a debate at the Cooking Stage. Here you can learn more about how to handle food waste and how the Danish Food Bank work to combat food waste and food poverty in Denmark.


The consumer's role in combating food waste weighs heavily, and therefore the Food Bank will bring their bicycle kitchen to Israel's Square. During the debate, food from surplus goods will be cooked, and you can get tips and tricks on how to become an active part of the food waste fight.