Folkets Madhus møder Camillos Køkken fra Berlin

Indre by Copenhagen Cooking & Food Festival Fit for english speakers

Folkets Madhus og Camillos Køkken skaber sammen en fantastisk 4 retters middag. Inspirationen har de fundet i slagterverdenen og Jørgen Smidstrups for nyligt udgivede kogebog - ”Mad, der får folk til at tale sammen.”


Til middagen serverer Folkets Madhus og Camillos Køkken historier om begyndelsen på Butchers Manifesto - en international ngo, der sigter mod at indsamle, bevare og viderebringe traditionelle slagterimetoder og viden -  samt tankerne/konceptet bag ”Mad, der får folk til at tale sammen.”


Om kogebogen fortæller Jørgen Smidstrup:


En bog om alt det magiske, der sker, når vi samles omkring et bord med veltillavet mad. Om, at hvis vi gør os umage, påvirker det os, det påvirker det vi taler om, det vi spørger til, og den måde vi svarer på. Bogen er proppet med opskrifter på retter, der med garanti får os til at tale sammen. Til hverdag og til fest. Med venner, familie, naboer, kærester og partnere. Om liv, nogle gange om død, om kærlighed, om arbejde, om planer, om drømme, om nærvær, om længsler, om det der kan være svært – og lidt om mad.


Glæd dig til en middag med fokus på god slagteri og det sociale ved mad.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
30.08
18.30 – 21.00 300 kr.

Find event

Festivalcentrum - Fadeburet
Israels Plads
København K

Folkets Madhus meets Camillos Kitchen from Berlin

Folkets Madhus and Camillo’s Kitchen are creating an amazing 4-course dinner together. They found inspiration in the butcher world and Jørgen Smidstrup’s recent published cookbook “Food, that makes people talk together”


 


For the dinner Folkets Madhus and Camillo’s Kitchen are going to “serve” histories about the beginning of Butchers Manifesto – an international ngo, which strives for collecting, maintaining and passing on traditional butchers methods and knowledge – as well as thoughts/koncepts behind “Food, that makes people talk”


 


About the cookbook Jørgen Smidstrup tells:


A book about all the magical that happens when we gathers around a table with tasty food. About, that if we try harder, it will affect us, it will affect what we talk about, what we ask about and the way we answers. The book is filled with recipes on dishes that will make us talk. For everyday life and at parties. With friends, neighbors, girlfriends/boyfriends and partners. About life, sometimes death, about love, work, plans, dreams, intimacy, desires and about tough things – and a little about food.


 


Look forward to a dinner with focus and great butchery and the social about food.