Den store bageworkshop

Indre by Copenhagen Cooking & Food Festival
Udsolgt

Få hænderne i dejen og lær fra de bedste at bage det ultimative surbrødsdej, hævet udelukkende på vildgær. Fra scenen demonstrerer og fortæller madmissionærerne Rasmus og Marko fra det københavnske, økologiske bageri, Jalm&B, om vildgær, surdej, nordisk korn og fermentering - og om hvordan du får den helt rigtige krumme og sprøde skorpe. Du får din egen dej med hjem, som du kan sætte friskbagt på morgenbordet næste dag.


Undervejs bliver vi forstyrret af brygmestrene fra Jacobsen, der har lavets årets festivaløl - en særlig øl brygget på overskudsbrød. De guider dig gennem ølbrygningens faser med en fortælling om korn, gær og fermentering - og til sidst skal vi selvfølgelig smage på den særlige festivaløl BRØØL.


Du skal selv medbringe røreskål (min. 2 liter), røreske og eventuelt forklæde.


Med i billet følger opskrift, ingredienser, en mulepose fra Jalm&B samt en lille festivaløl (0,2 liter)


Om Jalm&B


Jalm&B er Københavns nye bageri med udvalg af håndlavede brød og kager bagt på nordiske, økologiske råvarer. De har allieret sig med nogle af landets dygtigste økologer og producenter af kvalitetsprodukter, bl.a. Thise, Herlev Bryghus og Skærtoft Mølle. Råvarerne kan dog ikke gøre det alene. God smag tager tid. Og netop tiden er hovedingrediensen i alle deres opskrifter. Jalm&B’s bagere følger dejens hævning og konsistens frem til det færdige brød, så alle brødentusiaster kan få vores daglige brød med sprød skorpe, saftige krumme og rige smag.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
29.08
17.30 – 19.00 99 kr.

Find event

Festivalcentrum - Spisekammeret
Israels plads

The great baking workshop

Get your hands in the dough and learn from the best to bake the ultimate sourdough bread, raised exclusively on wild yeast. From the stage the food missionaries, Rasmus and Marko, from Copenhagen´s Organic Bakery, Jalm&B demonstrate and tell about wild yeast, sourdough, nordic grains and fermentation - and how to get the very right crumb and crisp crust. You get to bring your own dough home, so you can put freshly baked bread on the breakfast table the next day.


During the workshop Jacobsen's brewmasters, who have made this year's festival beer - a special beer brewed on surplus bread will - will join us. They guide you through the phases of beer brewing with a tale of cereals, yeast and fermentation - and finally we will of course taste the special festival beer BRØØL.

 

You must bring a bowl (min. 2 liters), stirrer and an apron (if you have one).

 

Included in the ticket are recipes, ingredients, a Jalm&B bag and a small festival beer (0.2 liter)

 

About Jalm & B

Jalm & B is Copenhagen's new bakery with a selection of handmade bread and pastries baked on Nordic organic produce. They have allied themselves with some of the country's most successful ecologists and producers of quality products, including Thise, Herlev Bryghus and Skærtoft Mill. However, the commodities can not do it alone. Good taste takes time. And just the time is the main ingredient in all their recipes. Jalm & B's bakers follow the dough and consistency of the dough until the finished bread, so that all bread enthusiasts can get our daily bread with crisp crust, succulent crumb and rich flavor.