Hyldest til hotdoggen

Festivalpladsen · Indre by Copenhagen Cooking 2021 Fit for english speakers

I år fylder en institution i det københavnske bybillede 100 år. Og det skal selvfølgelig fejres! Pølsevognen har spillet en vigtigt rolle i dansk madkultur siden 1921, og selv om den klassiske pølsevogn er under pres fra mange nye typer af street food, så vil vi i Copenhagen Cooking gerne slå et slag for hotdoggen og byens pølsemænd og -kvinder.

Det gør vi med en helt særlig fire-retters hotdog-tastingmenu, hvor man kan smage på både traditionerne, håndværket og fremtiden for “den varme hund”.

Og vi har - hvis vi selv skal sige det - fundet nogle af de allerbedste til at stå for hotdog-menuen. Det er nemlig Allans Pølser, Johns Hotdog deli, Gemyse i Tivoli og Hahnemanns Køkken.

Menuen serveres i vores store restauranttelt og med menuen følger en iskold fadøl fra Jacobsen, en vand eller et glas økologisk vin. Prisen er 149 kr. + gebyr (11 kr.)

“Hyldest til hotdoggen” er støttet af “Sommerpakken”, som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. 

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
26.08
16.00 – 17.00 149 kr.
17.30 – 18.30 149 kr.
19.00 – 20.00 149 kr.

Find event

Festivalpladsen
Israels Plads 1
1361 København K

A tribute to the Danish hot dog

This year, an institution in Copenhagen turns 100 years old. And of course it must be celebrated! The ‘pølsevogn’ (sausage cart )has played an important role in Danish food culture since 1921, and although the classic sausage cart is under pressure by many new types of street food, we at Copenhagen Cooking would like to celebrate the Danish hot dog and the city's sausage men and women.


We do this with a very special four-course hot dog tasting menu, where you can taste both the traditions, the craft and the future of the hot dog.


And we have - if we must say so ourselves - found some of the very best to make the hot dog menu. These are Allan's Sausages, John's Hotdog deli, Gemyse in Tivoli and Hahnemann's Kitchen.


The menu is served in our large restaurant tent and the menu includes draft beer from Jacobsen, a water or a glass of organic wine. The price is 149 DKK + fee (11 DKK).


'A tribute to the Danish hot dog' is supported by 'Sommerpakken' - a help package from the Danish parliament.