Bite Copenhagen: Ny fødevareudstilling!

Frederiksberg Bite Copenhagen Fit for english speakers

Vil du være med på forreste række, når gastronomiske nybrud sætter frø og prikker til de herskende kulinariske normer?

Måske er du madkommunikatør og selv med til at sætte dit præg på den udvikling, der udfordrer status quo inden for gastronomien i disse år?

I så fald vil du på Bite Copenhagen kunne hente ny viden og kildeinspiration fra nogle af de førende og mest innovative aktører på den hjemlige og globale gastronomiske scene. Mennesker, hvis håndværk og passion er med til at skabe de forandringer, der skal hjælpe os alle med at løse de nuværende og fremtidige problemstillinger på fødevareområdet.

Bite Copenhagen afholdes i Forum Copenhagen den 24. og 25. august, og som deltager får du et brugbart indblik i, hvor madbranchen bevæger sig hen, når vi taler social ansvarlighed, bæredygtighed, naturlige ingredienser, økologi, sundhed, innovation, teknologi, fødevaresikkerhed, kulinarisk diversitet og meget mere.

Udstillingen er målrettet den professionelle madscene, og der er derfor kun et begrænset antal billetter til rådighed for nysgerrige kommunikatører og gastro-entusiaster. De får til gengæld mulighed for at vurdere og opleve de nyeste produkter på markedet og høre levende fortællinger fra producenter og meningsdannere, når de tager hånd om aktuelle og fremtidige fødevareproblemstillinger.

Programmet tager i øjeblikket sin endelige form, og du kan holde dig opdateret omkring fødevareudstillingens aktiviteter på www.bitecopenhagen.dk.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
24.08 25.08
09.00 – 18.00 175 kr.

Find event

Forum Copenhagen
Julius Thomsens Pl. 1
1925 Frederiksberg C

Bite Copenhagen: New international food exhibition!

Do you want to join the front row when new gastronomic trends challenge the ruling culinary standards?

Perhaps you are a food communicator and already devoted to highlight the developments that challenge the status quo in the gastronomy these years?

If so, you will be able to acquire new knowledge and inspiration from some of the leading and most innovative actors in the domestic and global gastronomic scene. People whose artisanship and passion are pushing the changes, which are necessary to solve current and future global challenges in the food auspice.

Bite Copenhagen takes place in Forum Copenhagen on the 24th and 25th of August, and as a participant you will get useful insight into the future trends of food, and how the industry is adjusting to social responsibility, sustainability, natural ingredients, ecology, health, innovation, technology, food safety, culinary diversity and much more.

The exhibition is for the professional food scene, with only a limited number of tickets available for food communicators and gastro-enthusiasts. Participants will be able to experience the latest products on the market and experience talks from producers, decision makers and opinonaters who deal with current and future food issues.

Stay informed about activities at the food exhibition at www.bitecopenhagen.dk.