Guidelines for events

Herunder finder du Copenhagen Cookings overordnede guidelines for at deltage. Disse guidelines gælder alle aktører, der deltager under festivalen.

  • Copenhagen Cooking forbeholder sig retten til at redigere i alle eventtekster op til og under festivalen for at sikre en enslydende kommunikation på festivalens kanaler. 
  • I skal benytte vores billetudbyder til at sælge eventuelle billetter til jeres event. Vi guider jer igennem processen. Jeres pris vises inklusiv billetgebyret på hjemmesiden.
  • Udgifterne til eventet dækker I selv, men I beholder tilsvarende indtægter fra billetsalget, som overføres direkte til jeres konto senest fem hverdage efter afholdt event.
  • Billetten bliver tillagt et gebyr på 10 kr. inkl. moms, hvis prisen er mellem 01,00 og 150,00 kr., og et gebyr på 20 kr. inkl. moms hvis prisen er på 151 kr. og opefter. Gratis billetter pålægges ikke gebyr.
    Gebyret bliver pålagt gæsten og går til administration samt kortgebyr. 
  • Copenhagen Cooking påtager sig intet ansvar over for billetkøberne vedrørende arrangørens betalingsstandsning, konkurs eller eventuelle andre reklamationer fra billetkøber over kvaliteten eller afviklingen af eventet eller andre forhold vedrørende eventet, som derimod skal rettes mod arrangøren.

Rettigheder til eventbillede

Tilmelding foregår via web-skabelon. I skabelonen udfylder I praktisk info og tekst til programmet samt et billede til hjemmeside og sociale medier. Husk at sikre jer, at I har rettighederne til at bruge billedet. 

Fakturering

Når du skal fakturere Copenhagen Cooking, skal du fakturere til adressen:

Food Organisation of Denmark
Vigerslev Allé 18
DK-2500 Valby
CVR-nr: 33352832

Skriv kort hvad beløbet dækker over, Att. samt e-mail på fakturaen. Fakturaen sendes til faktura@thefoodproject.dk
Du kan forvente en udbetaling, når betalingsbetingelserne, som står på fakturaen, er opfyldt.

Hvis du har nogle spørgsmål til ovenstående, kontakt os venligst på idamaria@thefoodproject.dk